Een beoordeling van slotenmaker Roeselare

Tot slot ontdekken we aan die kant aangaande dit Noordeinde, vlakbij de Haagpoort, nog een gevelsteen in dit woonhuis aangaande schoenmaker Hendrick Gerritsz.

In een onmiddellijke nabijheid over een tempel waar de liefde tot de naaste werd verkondigd en aangepre­zen, bestonden destijds 3 werkplaatsen daar waar de ofwel- en defensieve wapenen ten behoeve betreffende een anno 1600 zo fel woedende krijg werden gesmeed, nl.

Bestaan devies was: Nervus Reipublicae diffidentia, ofwel: het wantrouwen kan zijn de zenuw aangaande een Staat. Een variant van dit welbekende: wees getrouw, doch vertrouw wie weet, het menigeen, weet is hij slechts een simpel burger, ingeval stelregel meent te moeten volgen. In het bijzonder nu ons verschillende zenuw, die aangaande een oorlog nl., betreffende ander woorden het geld, meer vervolgens heb je bestaan heerschappij doet gevoelen en het goudgele kalf zoveel aanbidders telt. (Pieter aangaande der Meers konterfeitsel behoort tot een portretten met Delvenaars welke wijlen de heer Krabbe juiste gegevensbestanden aangaande die gemeente bezit geschonken.)

Teneinde wegens buitenstaanders onbegrijpelijke lokale politieke oorzaken dreigt ons jong museum ten onder te kunnen, ons museum waarvoor intussen een breed plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal draagvlak kan zijn voortkomen.

De Wijnstraat, bijvoorbeeld een Wijnhaven toen heette, bewandelde het register over dit 14e stadskwartier betreffende ‘De Gulde Swaen’ richting de Oude Kerk. Dit derde woonhuis aangaande de hoek af geteld, was dit eigendom met een ‘aapteecker’, belendende met het van een ‘suyckerbacker’, een oud-Hollandsche benaming met iemand welke zichzelf thans indien „banketbakker’ ofwel nog liever ingeval ‘confiseur’ betitelt.

Die familienaam kan zijn in Delfland nog vertrouwd, terwijl een tak over dat beduidend geslacht, tengevolge de Reformatie met de stam gescheiden, in Zeeland tot op de huidige dag voortleeft.

Verder woonde daar ons ‘brandewijnman’, tapper zullen we tegenwoordig zeggen. Was het Schiedammer nat destijds alreeds vertrouwd, dan zou hij stellig ‘geneverman’ geheten hebben, bijvoorbeeld men in welke tijd tevens sprak aan een ‘speckman’ zodra men een slager bedoelde en de term ‘coolman’ gebruikte vanwege wat wij (in 1882)

In dit vierkant met De Ham oefende nog ons lid der huisgezin Betreffende der Dussen het brouwersbedrijf uit. Terwijl zijn woonhuis 8 haardsteden bevatte, werden, een momentje wanneer in de overige brouwerijen, slechts twee ketels en eventjes zoveel eesten in een brouwerij met Frans Adriaensz aangaande der Dussen tot uw beschikking, ‘voor verclaringhe over bestaan huysfrouwe’.

Naast een brandewijnstoker woonde ons pasteibakker, welke met twee ovens werkte. Daarna weer een koekbakker, een tweede in welke nabijheid. Verder nog een lakenbereider of drapenier, welke een Delfse industrie uitoefende, waarvan de laatste sporen enig jaren geleden zijn verdwenen.

[In 1882 nog immers. De hele Zuidwal kan zijn inmiddels in de jaren 1960 afgebroken ten behoeve van het verkeer. Een toenmalige Kethelsteeg is daarmee de buitenste straat over een binnenstad geworden.]

Daarenboven kwam alsnog de vermindering betreffende een brouwnering, welke in overeenstemming met een auteur sedert het jaar 1600 op grote schaal is begonnen, blijkens de lijst die hij opsomt in zijn degelijk werk, waaraan wij menige bijzonderheid te danken hebben, die ons anders niet ter kennis zou bestaan gekomen.

, in navolging over wat aangaande Desiderius Erasmus werden gezegd. Moge in 1883, wanneer dit derde eeuwfeest van 's mans geboorte gaat geraken gevierd, dit besluit vallen, het te midden aangaande een in Latium's taal Delphi Batavorum genoemde plaats, ons monument zal verrijzen welke de via Vondel mits ‘wijs’ bezongen Delvenaar volkomen waardig moge zijn!

Maar verder vanwege dit handjevol kunstenaars welke hun hoofd boven drinkwater dienen te behouden en zeer gebaat zijn met website klanten betreffende behalve de plaats. En daar kan dit museum van Rb Scholte voor wensen.

dit voorva­derlijk bedrijf hebben uitgeoefend, tevens op de Koorn­markt, maar aan een overzijde van die gracht, in een sindsdien gesloopte brouwerij ‘Het Truweel’.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Een beoordeling van slotenmaker Roeselare”

Leave a Reply

Gravatar